Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới 02/02/2020
Ngày cập nhật 22/01/2020
Thông báo Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt là nơi cư trú của các loài chim nước (Công ước Ramsar) là cam kết chung của các quốc gia trên thế giới để bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Hiện nay tham gia Công ước có 171 quốc gia với 2.375 khu Ramsar. Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Ramsar, Việt Nam đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới 02-02 hàng năm và triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn đất ngập nước trên phạm vi toàn quốc.

Các vùng đất ngập nước có vai trò quan trọng cho sự sống, là cái nôi của đa dạng sinh học, cung cấp nước và môi trường sống cho sinh vật; là nơi cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho con người, bao gồm các nguồn lợi thủy sản và nông nghiệp, cung cấp, điều tiết nước, điều tiết khí hậu, hạn chế lũ lụt. Hơn nữa, các vùng đất ngập nước cũng là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng; là nơi nghỉ dưỡng và đóng góp đáng kế trong sự phát triển du lịch. 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ban thư ký Công ước Ramsar đã yêu cầu các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước” (“Life thrives in wetlands - Wetland Biodiversity matters”) nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của các vùng đất ngập nước.
 
Một số nội dung triển khai để hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020 và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn tỉnh: 
 
1. Phối hợp truyền thông để phổ biến, tuyên truyền về tầm quan  trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo vệ, phục hồi, bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước; dừng các hoạt động gây suy thoái đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; đưa các bản tin hoặc phim ngắn về chủ đề vai trò của đất ngập nước trên các kênh truyền thông của cơ quan, địa phương.
 
2. Trong năm 2020 lồng ghép tổ chức phát động các phong trào với các nội dung: bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước;  phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước vào các chương trình truyền thông của đơn vị.
 
3. Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và địa phương.
 
4. Tùy  theo  điều kiện cụ thể, tiến  hành các hoạt động truyền thông  phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020; tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự về chủ đề “Đất ngập nước là động lực của sự sống - Hãy bảo tồn đất ngập nước”.
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.339.966
Truy cập hiện tại 1.401 khách