Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo
Ngày cập nhật 31/07/2020

Các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương về công tác phòng chống Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

 

 

 

Cập nhật từ ngày 25/7/2020
 
 
- Công văn hỏa tốc số 6568/UBND-VH ngày 26/7/2020 V/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp sẵn sàng phòng, chống dịch COVID-19
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
- Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra

- Công văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc

- Công văn số 852/UBND-YT - V/v thực hiện nghiêm việc rà soát, cách ly phòng chống dịch

- Công văn số 71/TTCS-TTTH - V/v tuyên truyền tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra

- Thông báo số 32/TB-UBND ngày 11/02/2020 - Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Công văn số 958 /UBND-ĐN ngày 12/02/2020 về việc tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

- Công văn số 1059/UBND-GD ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

- Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Công văn số 1348/UBND-YT ngày 25/02/2020 về việc thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về cách ly đối với người về từ Hàn Quốc.

- Quyết định số 561/QĐ-UBND - Về việc thay đổi Phó Trưởng ban trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của tỉnh Thừa Thiên Huế

Công văn số 1771/UBND-CT ngày 08/3/2020 về việc Tăng cường các biện pháp đảm bảo cung cầu thị trường, hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng.

Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 09/3/2020 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, không chế dịch bệnh COVID-19

- Hướng dẫn số 27/HD-BCĐ - Hướng dẫn giám sát cách ly y tế phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19)

- Chỉ thị số 43-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19

- Công văn số 1990/UBND-YT - V/v triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Công văn số 2015/UBND-GD ngày 15/3/2020 V/v phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức việc cưới, tiệc mừng, ma chay

- Công văn số 2206/UBND-GD ngày 19/3/2020 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Công văn số 2236/UBND-CT ngày 20/3/2020 về việc triển khai ứng dụng hỗ trợ thông tin phòng chống dịch COVID-19

- Công văn số 2359/UBND-GD - ngày 24/3/2020 về việc tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19

- Công văn số 2407/UBND-ĐN ngày 25/3/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Công văn số 2426/UBND-GD ngày 25/3/2020 về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19

- Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/4/2020 Về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19

- Công văn số 3123/UBND-YT ngày 15/4/2020 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.664.421
Hiện tại 250 khách