Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
Ngày cập nhật 18/02/2020

Ban chỉ đạo 138 Tỉnh ban hành Kế hoạch số 416/KH-BCĐ ngày 31/01/2020 về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

 

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch trước hết tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng nền an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dẫn vững chắc từ cơ sở nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cảu tỉnh nhà; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động sức mạnh cảu cả hệ thống chính trị và toàn dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;

Bên cạnh đó nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảo bảo an ninh, trật tự. Phát huy trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trậ tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Một số nội dung trọng tâm của Kế hoạch:

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ).

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận.

4. Củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt ở cơ sở; nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

5. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự.

6. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.337.709
Truy cập hiện tại 2.286 khách