Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất
Ngày cập nhật 17/03/2020

Ngày 05/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT về Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc.

 

Theo đó, quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng di động được áp dụng (mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối), Giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng cố định nội hạt vào mạng di động (mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối); Giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng di động vào mạng cố định nội hạt (mạng khởi phát cuộc gọi trả mạng kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối) đều áp dụng mức phí là 270 đồng/phút (hai trăm bảy mươi đồng một phút). Các mức giá cước kết nối quy định tại Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020 và thay thế cho các Thông tư, Quyết định sau: Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc; Thông tư số 22/2011/TT-BTTTT ngày 02 tháng 08 năm 2011 về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt;  Quyết định số 53/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/12/2008 về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng điện thoại di động; Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/7/2008 về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định.

 

Tuấn Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.708.118
Hiện tại 2.231 khách