Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2020
18/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 14/01/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 và Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 16/01/2020 về quán triệt, tuyên truyển tổ chức thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW và học tập chuyên đề năm 2020 trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thay mặt Đảng ủy đã trực tiếp quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (nghị quyết 54). Qua đó làm rõ 8 nhiệm vụ sẽ thực hiện trong 3 giai đoạn của tỉnh. Đồng chí cũng mong muốn toàn thể các đảng viên cần nắm rõ nội dung trọng tâm của Nghị quyết 54 là “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng”, qua đó liên hệ 04 nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra của Nghị quyết 54 với ngành Thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh”, trong buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Huy Hiển thay mặt Đảng ủy đã triển khai toàn bộ nội dung học tập chuyên đề năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; Việc hcoj tập chuyên đề này là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đảng viên cần liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo về đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng chí yêu cầu toàn thể Đảng viên, CBCCVC Sở Thông tin và Truyền thông tập trung xây dựng kế hoạch; đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các cán bộ tiếp tục bồi dưỡng, phấn đấu rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và của cơ quan.

Đảng ủy Sở TT&TT
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.542.437
Hiện tại 556 khách