Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
Ngày cập nhật 24/03/2020

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP quy định một số nội dung chính (có liên quan đến các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp) được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Bổ sung quy định về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cụ thể: Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải báo cáo bằng văn bản về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại và xử lý hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

b) Bổ sung quy định kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn gửi báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với Ủy ban nhân dân các cấp. Cụ thể:

- Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau đây: Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện việc báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp.

c) Về phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân các cấp đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 9 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

Thông tin chi tiết về nghị định số 32/2020/NĐ-CP vui lòng xem file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.666.991
Hiện tại 2.493 khách