Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định, thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
Ngày cập nhật 15/04/2020

Ngày 13/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT về ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định, thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

 

Theo đó, danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; Quy trình kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình được quy định chi tiết tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 và bãi bỏ Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình  kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chi tiết xin vui lòng tải file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Tuấn Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.515.624
Hiện tại 3.969 khách