Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020
Ngày cập nhật 27/05/2020

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 (8/6) là hoạt động quốc gia thường niên được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo quê hương của Đảng, Nhà nước, các thông điệp của Liên hợp quốc đến các cấp, các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo quê hương cho toàn xã hội.

 

Ngày Đại dương Thế giới do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm nay với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới...

“Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” là chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01-08/6/2020 với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP.

Khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam và Ngày Đại dương Thế giới 2020:

Khẩu hiệu tuyên truyền về chủ quyền biển đảo
1.  Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2. Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam.
3. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương tổ quốc.
4. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Khẩu hiệu tuyên truyền về rác thải nhựa
1. Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh.
2. Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh.
3. Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa.
4. Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa.
5. Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.
6. Chung tay gìn giữ màu xanh của biển.

Khẩu hiệu tuyên truyền về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
1. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.
2. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển.
3. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta.
4 Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
5. Phát triển bền vững kinh tế biển – Không một ai bị bỏ lại phía sau.

Khẩu hiệu tuyên truyền về đổi mới vì một đại dương bền vững
1. Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương
2. Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt.
3. Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương.
4. Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh.

 

Sĩ Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.067.795
Truy cập hiện tại 4.417 khách