Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định xây dựng và phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
Ngày cập nhật 18/06/2020

   

Ngày 17/06/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

 

Theo Quy định này, việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông phải tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định, phù hợp quy hoạch về viễn thông, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo yêu cầu về an toàn mạng lưới, cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị, an ninh-quốc phòng; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia; không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác, vận hành của các công trình lân cận cũng như các hệ thống, công trình đã có hoặc đã xác định trong quy hoạch đô thị. 

Ưu tiên và tạo điều kiện trong việc phối hợp xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật tham gia xã hội hóa công tác đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cho các đơn vị phát triển dịch vụ viễn thông và truyền hình cáp có nhu cầu thuê để ngầm hóa cáp viễn thông và lắp đặt trạm thu, phát sóng vô tuyến điện dùng cho viễn thông. Trước khi khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật về cấp phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động bắt buộc cấp giấy phép xây dựng và phải thông báo khởi công xây dựng cho chính quyền địa phương.

Việc quản lý xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng phải tuân thủ theo pháp luật về xây dựng quy định tại Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy định hiện hành khác.

Cơ sở hạ tầng viễn thông xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu bảo đảm yêu cầu theo các quy định pháp luật về xây dựng. Đối với các công trình (không phân biệt nguồn vốn) cột ăng ten từ cấp III trở lên và đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông từ cấp II trở lên đều phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp kiểm tra, chấp thuận công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại điểm c, khoản 1 của Điều 32 và khoản III.4 tại Phụ lục II thuộc Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quy định cũng nêu rõ: Quy định phát triển mạng cáp viễn thông; Quy định xây dựng và phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông và Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.708.391
Hiện tại 2.361 khách