Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Ngày cập nhật 31/08/2020

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; Sở Thông tin và Truyền thông đăng toàn văn hướng dẫn của BTG Tỉnh ủy để cấp ủy các TCCS đảng sử dụng tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội của quê hương, đất nước, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vui lòng mở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.994.014
Truy cập hiện tại 240 khách