Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành các quyết định về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày cập nhật 06/10/2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành các Quyết định về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và tại nơi làm việc.
 

Theo đó, Ban chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành 02 Quyết định cụ thể như sau:

1. Quyết định số 187/QĐ-BCĐ ngày 03/10/2020 về Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này đánh giá mức độ an toàn trong các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo 10 tiêu chí, kèm theo điều kiện hoạt động an toàn theo bộ tiêu chí. Đồng thời, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thành lập tổ kiểm tra liên ngành để đánh giá các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim trên địa bàn quản lý theo Bộ tiêu chí này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
2. Quyết định số 189/QĐ-BCĐ ngày 03/10/2020 về Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc. Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc, gồm 3 phần: Tiêu chí đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch COVID-19; Tiêu chí đánh giá công tác lập kế hoạch chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và Tiêu chí đánh giá về việc triển khai thực thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.
 
Căn cứ Bộ tiêu chí này, các cơ quan, đơn vị, công sở trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm tự đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế); Sở Y tế chịu trách nhiệm hậu kiểm theo quy định. Trưởng ban chỉ đạo cũng yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.664.084
Hiện tại 180 khách