Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phương án, kế hoạch triển khai tiếp theo đối với công tác cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân
Ngày cập nhật 29/12/2020
Ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo và các đơn vị liên quan về phương án, kế hoạch triển khai tiếp theo đối với công tác cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự họp có Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, UBND huyện Phong Điền, UBND xã Phong Xuân, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3, các đơn vị có liên quan.
 
Sau khi nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo phương án, kế hoạch triển khai tiếp theo đối với công tác cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân; trên cơ sở kiến nghị, đề xuất và ý kiến thống nhất của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
 
Kết quả kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình cho thấy, việc triển khai tìm kiếm trong giai đoạn 4 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và cần nhiều thời gian hơn so với các đợt tìm kiếm trong thời gian  qua. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các công việc được giao tại Thông báo số 455/TB-UBND ngày 04/12/2020, đồng thời tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau: 
1. Ban chỉ đạo đạo cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản thống nhất với phương án, kế hoạch triển khai tìm kiếm giai đoạn tiếp theo như báo cáo đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Yêu cầu  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
- Tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung góp ý của các thành viên dự họp; hoàn chỉnh lại dự thảo kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25/12/2020; 
- Tiếp tục rà soát, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh văn bản Báo cáo cơ quan trung ương (Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Quân Khu 4,...) về tình hình, nhiệm vụ, lực lượng tham gia, kết quả triển khai trong thời gian vừa qua; kế hoạch và các điều kiện đảm bảo để triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân trong thời gian tiếp theo; báo cáo (kèm dự thảo) gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/12/2020.
3. Sở Công thương chủ trì, làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 rà soát, đánh giá lại hiện trạng công trình, hoàn thiện các thủ tục, trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép, triển khai thi công, sớm hoàn thành hạng mục đập chặn dòng, đảm bảo điều kiện, thủ tục để ngăn dòng,  phục vụ cho hoạt động tìm kiếm trong thời gian sớm nhất; báo cáo UBND tỉnh.
4. Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục kiểm tra, bổ sung hệ thống thông tin, biển báo, cảnh báo rào chắn theo các địa hình thực tế, đảm bảo an toàn trên tuyến đường 71.
5. UBND huyện Phong Điền chủ trì, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với UBND xã phong Xuân tổ chức cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào, lưu thông trên tuyến đường 71; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng tham gia nhằm kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực, địa bàn được giao quản lý.
6. Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục là cơ quan đầu mối, phối hợp cung cấp thông tin, thông báo, phúc đáp các vấn đề liên quan về công tác chuẩn bị và kế hoạch tìm kiếm trong giai đoạn tiếp theo để các gia đình biết, ủng hộ, đồng hành với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.
 
UBND tỉnh thông báo cho các đơn vị có liên quan được biết, thực hiện. Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./. 
 
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.661.328
Hiện tại 1.516 khách