Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 19/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 348 /UBND-GD ngày 13/01/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về công tác Thông tin đối ngoại, bám sát Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh về công tác Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 và các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tiếp tục chủ động, tích cực triển khai công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, các sự kiện tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế và đất nước; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước và đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông và các đề án, chương trình tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo; tuyên truyền về Hội nhập quốc tế.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin; chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại thống nhất, đồng bộ, kịp thời, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm được dư luận quan tâm./.

 

Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.692.551
Hiện tại 1.002 khách