Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu
Ngày cập nhật 26/01/2021

Ngày 11/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU về thực hiện tuyên truyền  kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 91 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; đồng thời tạo khí thế phấn khởi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, cần tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu bật những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

2. Tri ân các lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách  mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng; tri ân những cống hiến, đóng góp của quân và nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, người có công với Đảng, với cách mạng.

3. Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao nhận thức về, trách nhiệm về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.

4. Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”…

5. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước; anh hùng chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

6. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Biểu dương, khích lệ các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, dịch bệnh; đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc... để mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

7. Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và của Thừa Thiên Huế nói riêng mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống cháy; nổ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan; các qui định về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

8. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

 

Anh Uyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.522.152
Hiện tại 88 khách