Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích
Ngày cập nhật 09/03/2021

Ngày 02/03/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND Ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyêt định có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2021 và thay thế Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2021  của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phê duyêt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Anh Uyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.664.286
Hiện tại 230 khách