Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 17/05/2021

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 Quyết định về việc Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc 

Điều 1. Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc, như sau:

1. Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời cụm dân cư một đoạn đường Bạch Mã thuộc Tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc từ 06 giờ 00 phút ngày 13/5/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

2. Thực hiện giãn cách xã hội Tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc từ 06 giờ 00 phút ngày 13/5/2021 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Phú Lộc triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Phú Lộc và các ngành liên quan thành lập, bố trí các Chốt, trạm kiểm dịch cô lập các khu vực trên tại các đầu mối giao thông đường bộ đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để UBND huyện Phú Lộc triển khai công tác phòng, chống dịch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế thường xuyên cập nhật, đưa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để người dân biết, hưởng ứng tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

5. UBND huyện Phú Lộc:

a) Chủ động làm việc với các sở, ban ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời các khu vực trên đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

b) Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, UBND thị trấn Phú Lộc thường xuyên theo dõi, diễn biến sức khỏe nhân dân trong khu vực cách ly y tế.

c) Báo cáo thường xuyên, kịp thời UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế những diễn biến bất thường về sức khỏe nhân dân, nhất là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

d) Làm việc cụ thể với Sở Công thương, các đơn vị kinh doanh vận tải, thực phẩm để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Công thương; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     

Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.664.129
Hiện tại 204 khách