Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quán triệt các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Công văn số 4009/UBND-VH ngày 15/5/2021)
18/05/2021

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước và tại địa phương, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng động rất cao; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt; ngày 12/5/2021, Ban Chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong và ngoài các khu kinh tế, công nghiệp trên địa bàn tỉnh; để công tác phòng, chống dịch có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh sao gửi Thông báo số 211/TB-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ - Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống COVID-19 tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 đến từng đơn vị, doanh nghiệp trong các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.
 
2. Sở Công thương sao gửi Thông báo số 211/TB-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống COVID-19 và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 đến từng siêu thị, các chợ, trung tâm thương mại, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.
 
3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế sao gửi Thông báo số 211/TB-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống COVID-19 và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 đến từng doanh nghiệp, các siêu thị, các chợ, trung tâm thương mại thuộc thẩm quyền quản lý.
 
Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Quang Huy
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.138.745
Hiện tại 203 khách