Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 4055/UBND-NC ngày 18/5/2021)
19/05/2021
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; ban hành Thông báo số 59/TB-BCĐ ngày 11/5/2021 về việc bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh đề nghị:
 
1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh:
 
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
 
- Riêng tại khu vực Tượng đài Quán Thế Âm, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy và UBND xã Thủy Bằng để thống nhất triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 không để Tăng - Ni, Phật tử và người dân đến khu vực Tượng đài Quán Thế Âm kể từ ngày 18/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương để chủ động kiểm soát các phương tiện, cá nhân ra vào khu vực này.
 
2. Giao Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Sở Y tế và các địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch trên cả nước, tại Thừa Thiên Huế cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương để cung cấp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thuận lợi trong chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch trên địa bàn./.
Hải Định
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.138.878
Hiện tại 246 khách