Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn thu chi phí cách ly y tế tập trung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 25/05/2021

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn số 4242/UBND-TC ngày 21/5/2021 về việc hướng dẫn thu chi phí cách ly y tế tập trung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế; khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Nghị quyết số 16/NQ-CP); Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2021 về phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2021 của Chính phủ; để đảm bảo đúng đối tượng cũng như công tác thanh, quyết toán theo quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; ngoài các quy định hiện hành của nhà nước, UBND tỉnh hướng dẫn một số quy định cụ thể về thu chi phí cách ly y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Về đối tượng được ngân sách hỗ trợ chi phí cách ly y tế:

Ngoài các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 2842/UBND-TC ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh thì công dân Việt Nam từ các nước láng giềng về nước bằng đường bộ khi thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế, bao gồm:

- Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đến cơ sở cách ly y tế tập trung;

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành;

- Một số quyền lợi khác tại các cơ sở cách ly bắt buộc gồm: Chi phí khử trùng, diệt khuẩn, chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác.

2. Về tổ chức thu chi phí cách ly y tế tập trung:

a) Trường hợp cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý:

Khung quản lý, điều hành cơ sở cách ly sử dụng Biên lai thu tiền theo mẫu số C45-BB ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp để thu các chi phí cách ly y tế mà người phải áp dụng biện pháp cách ly phải tự chi trả theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ. Biên lai được lập thành 3 liên, trong đó: 01 liên cung cấp cho người nộp tiền, 01 liên để tổng hợp giao cho bộ phận kế toán Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 01 liên lưu để đối chiếu. Các cơ sở cách ly phải cử người mở sổ sách theo dõi tiền thu chi phí cách ly và nội dung chi từ số tiền thu này đảm bảo không được thực hiện thu, chi ngoài phạm vi nội dung quy định và công khai, minh bạch khi có yêu cầu, vướng mắc của người phải áp dụng biện pháp cách ly.

Định kỳ, Khung quản lý, điều hành cơ sở cách ly lập Bảng kê biên lai thu tiền gửi bộ phận kế toán của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để lập Phiếu thu theo mẫu số C40-BB ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính để quản lý và sử dụng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, sử dụng số tiền thu phí cách ly; chỉ đạo Khung quản lý, điều hành cơ sở cách ly tổ chức tốt việc ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo an toàn vệ sinh, thuận lợi cho người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung; thanh toán chi phí cách ly y tế tập trung cho các đơn vị có liên quan (bao gồm chi phí ăn, chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly, chi phí xét nghiệm và chi phí vận chuyển).

b) Trường hợp cách ly y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế thì cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng Phiếu thu theo mẫu số C40-BB ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính để thu chi phí cách ly y tế; tổ chức tốt việc ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo an toàn vệ sinh, thuận lợi cho người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và thanh toán chi phí cách ly y tế tập trung cho các đơn vị có liên quan (bao gồm chi phí ăn, chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly, chi phí xét nghiệm và chi phí vận chuyển).

3. Các nội dung khác:

a) Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện cách ly y tế tập trung tăng cường công tác tuyên truyền để các đối tượng thuộc diện tự chi trả chi phí cách ly y tế tự nguyện nộp các khoản chi phí cách ly theo quy định khi thực hiện cách ly tập trung.

b) Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona giao Khung quản lý, điều hành cơ sở cách ly thành lập Tổ thu chi phí cách ly y tế tập trung. Bộ phận thu phí được sử dụng từ nhân lực của Khung quản lý, tiếp nhận công dân do Ban Chỉ đạo quyết định thành lập.

c) Các nội dung hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán các khoản kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 977/TC-HCSN ngày 14/4/2020. 

d) Trong quá trình thực hiện, Trung ương có điều chỉnh, bổ sung chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh sẽ hướng dẫn thực hiện theo quy định mới.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

 

Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.661.328
Hiện tại 1.563 khách