Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 27/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 Về việc điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh pháp áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc, như sau:

1. Dỡ bỏ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc từ 07 giờ 00 phút, ngày 27/5/2021.

2. Dỡ bỏ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với thôn Phước Lộc và thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc từ 07 giờ 00 phút, ngày 27/5/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Phú Lộc:

a) Chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các địa phương có tên tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định.

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiện đang được áp dụng chung trên toàn tỉnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, giám sát các phương án phòng, chống dịch bệnh đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Công thương; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.661.328
Hiện tại 1.588 khách