Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (Thông báo số 73/TB-BCĐ ngày 29/5/2021)
Ngày cập nhật 03/06/2021
Ngày 28/5/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 
 
Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh) và được kết nối trực tuyến đến các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; đại diện một số doanh nghiệp có số lượng lao động lớn trên địa bàn. Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên tham gia dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kết luận một số nội dung sau:
 
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 236/TB-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.
 
2. Sở Y tế:
 
- Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng dịch tại các cơ sở y tế công lập và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo COVID - 19 tỉnh về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
 
- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra độc lập kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, công nghiệp; hoàn thành công tác kiểm tra ngày 30/5/2021, trước khi Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế, công nghiệp của địa phương theo kế hoạch của Bộ.
 
- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương.
 
- Tham mưu triển khai kế hoạch tiêm vắc xin đợt 2 đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, lưu ý các lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt kiểm tra liên ngành; các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, công nhân môi trường đô thị, phóng viên, báo chí...
 
- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương về phương án quản lý, giám sát đối với các F0, F1 trở về địa phương để tiếp tục theo dõi, đảm bảo an toàn phòng dịch. Chú ý kiểm tra nơi cư trú của F0 sau khi khỏi bệnh về địa phương. Trong trường hợp trở về nơi cư trú mà không đảm bảo điều kiện thì phải có phương án giám sát y tế phù hợp.
 
- Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình dịch bệnh trên cả nước, nhất là các địa phương đang có diễn biến dịch bệnh phức tạp như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và dịch bệnh trên địa bàn để tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh các giải pháp phòng dịch trên địa bàn.
 
3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:
 
- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các lực lượng tăng cường kiểm soát công dân đến và về địa phương, nhất là công dân đi về từ các địa phương đang có dịch; không để xảy ra tình trạng công dân đến Thừa Thiên Huế không được giám sát, khai báo và theo dõi.
 
- Xử lý nghiêm các đối tượng đi từ vùng dịch trở về địa phương không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực cũng như các hành vi vi phạm các nguyên tắc phòng dịch của Tỉnh theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.
 
- Tăng cường quản lý, giám sát đối với các F0 đã hoàn thành điều trị, xuất viện và các F1 đã hoàn thành cách ly trở về đại phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Sở Y tế; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo COVID - 19 tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm các nguyên tắc phòng dịch trong cách ly phòng dịch của các công dân thuộc địa phương quản lý.
 
- Có phương án chuẩn bị sẵng sàng đưa vào hoạt động các khung cách ly tập trung tại địa phương khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.
 
- Tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng, trang thiết bị tại các Chốt kiểm tra liên ngành của địa phương và các điều kiện cần thiết để các Chốt kiểm tra y tế liên ngành nâng cao năng lực trong thực thi nhiệm vụ.
 
- UBND các địa phương kiểm tra đăng ký lưu trú đối với các trường hợp F1 đã  hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương giám sát y tế theo quy định để có các giải pháp xử lý đảm bảo điều kiện phòng dịch.
 
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
 
- Tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát đối với các công dân đang cách ly phòng chống dịch tại các khu cách ly; tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác quản lý, giám sát tại các T.
 
- Có phương án sẵn sàng kích hoạt lại các khu cách ly, đảm bảo phục vụ công tác cách ly phòng dịch khi có yêu cầu.
 
5. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh:
 
- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra độc lập kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, công nghiệp; hoàn thành công tác kiểm tra trước khi Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế, công nghiệp của địa phương theo kế hoạch của Bộ.
 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí an toàn phòng dịch tại các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trong khu kinh tế, công nghiệp đã được ban hành đảm bảo công tác phòng dịch.
 
- Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp cụ thể danh sách/nơi thường trú/tạm trú... đối nhân viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, công nghiệp để gửi cho các địa phương nơi nhân viên, người lao động cư trú và địa phương nơi có khu kinh tế, công nghiệp (gửi UBND cấp huyện, cấp xã).
 
- Do tình hình dịch bệnh đang phức tạp, đề nghị các doanh nghiệp tạm thời không tiếp nhận mới các lao động từ địa phương khác đến làm việc tại các doanh nghiệp, để đảm bảo an toàn phòng dịch.
 
6. Công an tỉnh:
 
- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng tại Chốt kiểm tra y tế liên ngành tại hai huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn, các thông báo về kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.
 
- Tăng cường công tác xử phạt các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch của Tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.
 
7. Sở Công thương tăng cường tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các siêu thị, các chợ, trung tâm thương mại… giám sát chặt chẽ việc quét QR code; tham mưu Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh phương án lưu thông hàng hóa trên địa bàn trong tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Công thương.
 
8. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các địa phương tiếp tục triển khai các phần mềm ứng dụng trong việc giám sát người và phương tiện vào địa phương. Hỗ trợ cho các địa phương, các Chốt trong việc ứng dụng công nghệ để giám sát, quản lý người và phương tiện từ các địa phương khác đến/đi qua địa bàn tỉnh.
 
9. Về một số chủ trương về công tác phòng, chống dịch:
 
- Đồng ý chủ trương hỗ trợ cho tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo COVID - 19 xem xét, quyết định hình thức hỗ trợ phù hợp.
 
- Đồng ý chủ trương chuẩn bị thêm 300 giường để chuẩn bị phục vụ cho các khu cách ly khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện.
 
- Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có biện pháp giám sát phương tiện cung ứng hàng hóa ra/vào nhà máy, xí nghiệp đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh.
 
- Các địa phương chủ động xây dựng các phương án chuẩn bị các khu cách ly tập trung sẵn sàng cho tình huống cách ly F1 với số lượng lớn.
 
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch của người dân, giám sát công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo quy định phòng dịch của Tỉnh.
 
- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương hạn chế cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác hoặc đến các địa phương đang có dịch cũng như hạn chế làm việc với các đoàn công tác đến từ các vùng dịch. Tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai họp trực tuyến khi cần.
 
- UBND các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra đăng ký tạm trú, khai báo y tế trong các khu đô thị mới, chung cư.
 
- Sở Y tế tăng cường kiểm tra test nhanh đối với các lái xe cung ứng hàng hóa cho các doanh nghiệp từ vùng dịch.
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.
 
Tập tin đính kèm
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.661.328
Hiện tại 1.587 khách