Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
Ngày cập nhật 05/09/2021

Ngày 26/8/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế

Theo đó, giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế nhằm mục tiêu kích cầu du lịch, với các nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Các điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, tìm hiểu tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

3. Mức giảm: Giảm 50% phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 2 14/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

4. Thời hạn giảm: Từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khi kết thúc thời hạn giảm phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế theo Nghị quyết này, mức thu phí và các chính sách giảm phí tham quan được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong thời gian thực hiện Nghị quyết này không áp dụng chính sách giảm phí tham quan được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

xem toàn văn Nghị quyết tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Sĩ Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.692.140
Hiện tại 914 khách