Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh, bổ sung lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số vô tuyến điện
10/05/2022

Để đảm bảo phù hợp với các chính sách của Nhà nước và tình hình phát triển của công nghệ vô tuyến trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam, ngày 21 tháng 02 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2022.

Thông tư đã điều chỉnh bổ sung các nội dung về lệ phí và phí như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung mức thu lệ phí cấp giấy phép (Điều 4) :

- Bổ sung mức lệ phí cho trường hợp cấp lại giấy phép (do mất, thất lạc, hỏng, rách…): bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép (bằng mức lệ phí cho trường hợp gia hạn).

- Giảm mức lệ phí cho trường hợp phải ấn định lại tần số theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành: Mức thu 20% mức lệ phí cấp giấy phép (trước đây tính bằng mức lệ phí cấp mới ).

2. Bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí cấp giấy phép (Điều 5)

- Đài vô tuyến điện đặt trên các phương tiện nghề cá;

- Thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá.

3. Bổ sung các trường hợp được miễn phí sử dụng (Điều 5)

- Sử dụng thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá; thiết bị vô tuyến điện hoạt động trên các băng tần quy hoạch cho các phương tiện nghề cá đặt trên tàu.

- Sử dụng máy phát dự phòng có cùng tần số phát, cùng vị trí ăng ten và công suất phát ERP nhỏ hơn hoặc bằng máy phát sóng chính đã được cấp phép.

4. Bổ sung trường hợp được hoàn trả phí sử dụng (Điều 7)

Thời gian còn lại của giấy phép từ 30 ngày trở lên đối với giấy phép sử dụng tần số ngừng do đấu giá tần số hoặc thay đổi của quy hoạch tần số.

 

Nội dung chi tiết của Thông tư số 11/2022/TT-BTC theo file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Phòng BCVT
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.542.274
Hiện tại 526 khách