Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin tuyên truyền
Ngày 28/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1107/QĐ-TTg về việc tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.  
Nhằm mục đích đề cao vai trò, trách nhiệm, thu hút sự quan tâm tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.
Thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển du lịch, dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 51/KH-UBND  ngày 13/3/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 26/8/2019 về việc tổ chức Diễn đàn Du lịch Huế 2019.
Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm…  
Ngày 06/8/2019, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã ban hành Công văn số 106/BATGT về việc tham gia liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019. Trong đó, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, đơn vị làm công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi theo nội dung Kế hoạch số 338/KH-UBATGTQG ngày 31/7/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2019 và Thể lệ Liên hoan phim được ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-UBATGTQG ngày 01/8/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia.  
Ngày 15/8/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 3086/KH-BTP về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Ngày 28/6/2019, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 2353/KH-BHXH về tổ chức Cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT". Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” dành cho mọi công dân Việt Nam (cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương; nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí trong cả nước…  
Bắt đầu từ 00h00 ngày 19/8 đến hết 24h00 ngày 31/12/2019, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 mở hệ thống để đón nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Với mỗi tin nhắn theo cú pháp “VNN n” gửi 1408 (trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng n giới hạn từ 1 đến 100), chủ thuê bao di động sẽ đóng góp 20.000 đồng vì người nghèo.
Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 183/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.
Dù đã có nhiều nỗ lực từ phía cơ quan chức năng, các đơn vị xuất bản, nhưng nạn sách giả vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Những vụ in ấn, tiêu thụ sách giả, sách lậu liên tiếp bị phát hiện, xử lý trong thời gian qua cho thấy mức độ tinh vi, liều lĩnh, bất chấp pháp luật của loại tội phạm này. Ðã đến lúc cộng đồng cần vào cuộc, kiên quyết nói không với sách giả.  
Theo đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể khi đăng ký sử dụng tài nguyên Internet trên cơ sở thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đồng thời bổ sung quy định giải quyết một số tình huống phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tế như: thay đổi tên chủ thể sử dụng tài nguyên Internet trong trường hợp có sự sáp nhập, hợp nhất, thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức hoặc có sự tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.804.249
Truy cập hiện tại 1.094 khách