Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin tuyên truyền

Ngày 09/10/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số  31/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (HTSĐ) năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, HTSĐ đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.  
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây đã ban hành Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế  
Ngày 13/9/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 3098/BTTTT-KHCN công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025.  
Triển khai thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, ngày 17/9/2019 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT về việc Kế hoạch số Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025.
Ngày 28/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1107/QĐ-TTg về việc tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.  
Nhằm mục đích đề cao vai trò, trách nhiệm, thu hút sự quan tâm tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.
Thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển du lịch, dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 51/KH-UBND  ngày 13/3/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 26/8/2019 về việc tổ chức Diễn đàn Du lịch Huế 2019.
Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm…  
Ngày 06/8/2019, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã ban hành Công văn số 106/BATGT về việc tham gia liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019. Trong đó, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, đơn vị làm công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi theo nội dung Kế hoạch số 338/KH-UBATGTQG ngày 31/7/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2019 và Thể lệ Liên hoan phim được ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-UBATGTQG ngày 01/8/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia.  
Ngày 15/8/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 3086/KH-BTP về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.894.301
Truy cập hiện tại 879 khách