Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tuyên truyền, phổ biến
Ngày 14/5/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 và Quyết định số 1088/QĐ-UBND ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Theo đó:  
Ngày 09/6/2021  Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số số 08-HD/BTGTW  về việc "Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)" nhằm mục đích tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
Sở Thông Tin và Truyền Thông Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-STTTT ngày 16/3/2020 phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản.  
Ngày 10/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4945/UBND-GT thống nhất thời gian khảo sát xây dựng kế hoạch triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. 
Nhằm triển khai hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông xin được đăng tải các thông tin tuyên truyền về Tuần lễ theo tài liệu của Bộ Tài Nguyên và Môi trường để độc giả biết và tham gia hưởng ứng thực hiện.
Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy”; để phục vụ hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn bộ nội dung  “Đề cương tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”  do Ban chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại biên soạn để bạn đọc được biết và khai thác, sử dụng.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021, thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.
Ngày 21/5/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 145-CV/BTGTU về việc tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhằm triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhanh chống kiểm soát tình hình, khống chế không để dịch bệnh lây lan diện rộng.
Ngày 18/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND về Qui định về Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này cơ sở để các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện việc xây dựng định mức chi phí, đơn giá sản xuất các chương trình truyền hình, truyền thanh đảm bảo đủ điều kiện phát sóng hoặc đăng tải trên Internet theo quy định của pháp luật về báo chí và có hiệu lực từ ngày 28/5/2021.
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là Giải thưởng do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức. Giải thưởng được trao cho những giải pháp chuyển đổi số của các đơn vị, tổ chức có thành tựu trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của Việt Nam. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.372.316
Hiện tại 1.762 khách