Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Chi bộ Trung tâm CNTT và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
Ngày cập nhật 12/09/2014

Ngày 12/9/2014, Chi bộ Trung tâm CNTT và Truyền thông đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, các đồng chí là Trưởng, phó phòng, phụ trách các phòng thuộc Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân”, nội dung chuyên đề đã phân tích, làm rõ tư tưởng đạo đức, quan điểm, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Để thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo Bác theo chủ đề trên, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp cơ bản: Tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; coi trọng xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành nhiệm vụ thường xuyên, thành nề nếp trong sinh hoạt, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và từng cán bộ đảng viên.
 
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung tham gia thảo luận, qua đó đã chia sẻ những nội dung tiếp thu được trong tư tưởng của Bác và liên hệ với bản thân, đồng thời đề ra các nội dung cụ thể về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương của Bác trong thời gian tới.
 
Cùng với những nội dung đã được quán triệt sâu sắc, những liên hệ cụ thể của các đảng viên, chi bộ Trung tâm CNTT và Truyền thông quyết tâm học tập và làm theo những lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn, biến thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng Chi bộ và Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông ngày càng vững mạnh.

Trong thời gian tới, Chi bộ Trung tâm CNTT và Truyền thông sẽ tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn lại trong năm 2014 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm”.
 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.371.915
Hiện tại 1.650 khách