Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày cập nhật 13/02/2015

Sáng ngày 11/2, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014. Tham dự có đ/c Lê Sỹ Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn đơn vị.

Hội nghị đã được nghe đ/c Lê Viết Xuân, Phó Giám đốc Sở báo cáo tóm tắt Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019. Theo đó, trong 05 năm qua, Cấp uỷ, Lãnh đạo Sở tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị; Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Quy chế thi đua khen thưởng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh và Chỉ thị phát động thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ban ngành,….Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trách nhiệm của CBCC về công tác thi đua, khen thưởng.

05 năm qua (2010-2014), công tác thi đua khen thưởng luôn được sự quan tâm của Cấp ủy, Lãnh đạo Sở, sự phối hợp tốt của Công đoàn Sở cùng với sự hưởng ứng tham gia tích cực của CBCC, VC trong đơn vị nên phong trào thi đua luôn được duy trì, với chất lượng ngày càng thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng giúp cho Sở hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

Cũng tại hội nghị, đ/c Trương Thế Phú, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở TT&TT đã thay mặt BCH Công đoàn báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của BCH Công đoàn năm 2014 và phướng hướng hoạt động năm 2015. Trong nhiệm kỳ vừa qua (2012-2015) đã có những bước tiến bộ, hoạt động khởi sắc và đạt được những kết quả khích lệ, tạo được môi trường làm việc vui vẻ, đoàn kết, như: Sửa đổi, hoàn thiện Quy chế hoạt động: nâng chế độ thăm hỏi lên 200.000đ/ trường hợp; duy trì họp BCH quý/lần; các hoạt động đều có xây dựng kế hoạch và trình phê duyệt…Trong năm 2015, tiếp tục bám sát Nghị quyết của Đảng ủy; Nghị quyết của Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 để có chương trình cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể như Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào hoạt động trong cán bộ công chức, viên chức; Tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên và tổ chức tốt các hoạt động xã hội; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…

Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và 02 Trung tâm thuộc Sở đã cùng nhau ký giao ước thi đua năm 2015.

Nhân dịp này, đ/c Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn thay mặt Công đoàn viên chức tỉnh tặng "Mái ấm công đoàn" trị giá 20.000.000đ cho đ/c Nguyễn Thị Quyên và hỗ trợ 05 suất quà trị giá 500.000đ cho 05 đ/c có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.709.193
Hiện tại 2.637 khách