Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 10 và lần thứ 11.
Ngày cập nhật 29/06/2015

Chiều ngày 26 tháng 6 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 10 (khóa XI) và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 (khóa XI). Đồng chí Lê Sỹ Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đến dự và báo cáo nội dung Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở.

Quán triệt các văn bản, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 10, đồng chí Lê Sỹ Minh đã báo cáo các nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội 2011-2015 và nhiệm vụ, phương hướng giai đoạn 2016-2020. Hội nghị cũng đã thảo luận và cho ý kiến về "Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”, Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung 8 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014, và một số vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11 gồm các nội dung như các tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XII, số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cho ý kiến về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cho ý kiến về Đề án mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Hữu Nguyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.708.742
Hiện tại 2.424 khách