Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Ngày cập nhật 06/07/2015

Chiều ngày 03/7/2015, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015, cho cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan.

 Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Viết Xuân - Phó Giám đốc Sở quán triệt 3 nội dung chính của chuyên đề năm 2015: “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Qua đó, đồng chí đã phân tích, làm rõ tư tưởng, đạo đức, quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh được thể hiện qua từng lời nói, hành động, cách ứng xử về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về sự trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. Đây là một chuyên đề có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với tình hình công tác xây dựng Đảng hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Để chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 đi vào thực tiễn, đồng chí Lê Viết Xuân yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan, nhất là người đứng đầu các Chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên sau khi tiếp thu chuyên đề, cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện tại tổ chức mình và yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác, phải thật sự trung thực và có trách nhiệm từ trong suy nghĩ, lời nói cho đến công việc; phải thật sự trung thực với nhân dân, gắn bó với nhân dân, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trước; phải thực sự coi công tác xây dựng Đảng là then chốt và biết dựa vào dân để giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân.

Thông qua Hội nghị triển khai chuyên đề lần này đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm nêu gương trước Nhân dân, trước Đảng, tự giác thực hiện và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.709.024
Hiện tại 2.607 khách