Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối văn hóa xã hội
12/02/2020

Ngày 11/2/2020, tại Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Khối thi đua Văn hóa xã hội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, Khối thi đua Văn hóa xã hội nhất trí cùng nhau đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo các nội dung sau:

1. Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về nhiệm vụ , kế hoạch năm 2020 của mình góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử , dịch vụ đô thị thông minh.

3. Thực hiện tốt các chủ trương , chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đội nghủ , nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý.

4.Tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tệ nạn xã hội; tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”

5. Xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan và các tổ chức đoàn thể chính trị trong sach, vững mạnh.

6. Tổ chức triển khai tốt công tác thi đua- khen thưởng với các hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả.

 

 

Văn phòng Sở
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.642.019
Hiện tại 908 khách