Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo 55/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Thừa Thiên Huế
21/02/2020

Ngày 20/02/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 55/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 08/02/2020 về việc triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Đánh giá chung của Chính phủ


Thay mặt chính phủ Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về những thành tựu đạt được trong 10 năm qua, nhất là những năm gần đây, đặc biệt là năm 2019 đã có nhiều cố gắng vượt bậc, chuyển biến tích cực, toàn diện, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân. GDP tăng trưởng cao liên tục trong 10 năm và cao hơn mức tăng bình quân của cả nước; giảm nghèo bền vững, chênh lệch giàu nghèo thấp nhất khu vực Bắc Trung Bộ, bao gồm cả các huyện miền núi. Di tích, di sản, văn hóa vật thể và phi vật thể được giữ gìn, trùng tu, tôn tạo và quan tâm đặc biệt, đó là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

Đặc biệt, Tỉnh đã đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất, cải cách đổi mới mang tính đột phá như giải phóng mặt bằng khu vực I kinh thành Huế, phong trào "Chủ nhật xanh" và “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần". Tỉnh đã đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư Công nghệ thông tin và ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả; Thừa Thiên Huế thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu trong quản lý hành chính nhà nước, cung cấp các dịch vụ đô thị thông minh.

Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động, tích cực, khẩn trương và nghiêm túc triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Rất mừng đến nay Thừa Thiên Huế vẫn chưa phát hiện trường hợp dương tính với nCoV; các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là du lịch vẫn ổn định. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chủ động tích cực, tuyệt đối không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, coi chống dịch như “chống giặc”; phát huy các kết quả, kinh nghiệm trong phòng chống dịch để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh.

Đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, đồng sức đồng lòng của lãnh đạo và nhân dân Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: "Sự phát triển toàn diện nêu trên là nền tảng để triển khai nhanh hơn, mạnh hơn, toàn diện hơn với mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

Thông báo cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới


Một là, tiếp tục tích cực rà soát, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực dịch vụ - du lịch, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Tổ chức tái cơ cấu các ngành kinh tế phù hợp, nhất là trong tình hình dịch bệnh thường xuyên xảy ra như hiện nay. Triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không thoái chí, giảm các chỉ tiêu phát triển trong bối cảnh tác động của dịch bệnh xảy ra.

Hai là, hoàn thiện quy hoạch phù hợp với chiến lược mới; bố trí, sắp xếp lại dân cư, tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, sử dụng hạ tầng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công. Mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất các mô hình, cơ chế, cách làm mới, tạo không gian mới cho sự phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục phát huy, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cung cấp nhiều dịch vụ đô thị thông minh, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tính chuyên nghiệp, kỹ năng và kỷ luật lao động, gương mẫu đi đầu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức.

Ba là, quyết liệt phấn đấu, đặt mục tiêu phát triển nhanh trên nền tảng tri thức, công nghệ và môi trường kinh doanh thuận lợi; phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa cả vật thể và phi vật thể, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm cuộc sống an bình cho người dân. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ hơn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, nhất là về thu ngân sách và phát triển du lịch (là lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh).

Bốn là, đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045: Thừa Thiên Huế là một trong số ít địa phương được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết với rất nhiều nội dung, mục tiêu lớn và định hướng cụ thể. Đây là điều kiện thuận lợi, là những định hướng quan trọng để Thừa Thiên Huế xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới nhằm phát huy một cách hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của vùng đất Cố Đô, nhất là các tiềm năng thế mạnh của Thừa Thiên Huế như di sản hữu hình và vô hình, nguồn lực trí tuệ, vùng đất có nhiều bậc vĩ nhân, nhà tư tưởng, danh nhân lỗi lạc, tài hoa của Việt Nam. Cuộc đời của mỗi con người ấy phải là một câu chuyện gắn với những địa danh cụ thể, tư liệu cụ thể, sản phẩm cụ thể hấp dẫn du khách.
 

Đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành liên quan phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai, thực hiện trong năm 2020, gồm:  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và xây dựng Bộ tiêu chí thành phố Trực thuộc Trung ương đối với Thừa Thiên Huế - đô thị có tính chất đặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế.

Đặc biệt là Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế” và Đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương. Trong đó, thống nhất cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch chung các đô thị để lập Đề án Phân loại đô thị Thừa Thiên Huế (không tổ chức lập đồ án quy hoạch chung đô thị toàn tỉnh Thừa Thiên Huế); Định hướng mô hình đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương đã được Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định bao gồm thành phố Huế mở rộng, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền và các huyện (theo mô hình thành phố trong thành phố; không hình thành các Quận nội thành)…

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung của Tỉnh; về chuẩn bị đầu tư dự án đường ven biển, dự án Cầu Nguyễn Hoàng qua Sông Hương và đường Vành đai 3 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương của Tỉnh cùng một số dự án đầu tư phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh...

Chi tiết Thông báo vui lòng xem file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Quang Huy
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.642.019
Hiện tại 876 khách