Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Xin hỏi thủ tục cấp phép sử dụng tần số của thiết bị truyền thanh
Người gửi: Nguyễn Khắc Tuấn - 9 Nguyễn Kim Thành, Thị Trấn Sịa, Quảng Điền (Ngày gửi: 17/05/2017)
Đáp:

Cấp phép sử dụng tần số của thiết bị truyền thanh  thuộc thẩm quyền của Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực III tại Đà Nẵng.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ:

-Thẩm định thiết bị truyền thanh.

-Chấp thuận chủ trương tuyên truyền trên thiết bị truyền thanh.

Căn cứ hai văn bản trên, doanh nghiêp, tổ chức đính kèm gởi TT TSVTĐ KV III tại Đà Nẵng cấp phép.

Trân trọng

Nguyễn Đức Hùng, PGĐ sở TT&TT  TTH

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.868.444
Truy cập hiện tại 2.640 khách