Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
gởi TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VINAPHONE (File đính kèm: )
Người gửi: NGUYỄN TÂNS SĨ - 31 Cao xuân Dục, Vĩ Dạ TP Huês (Ngày gửi: 02/05/2020)
Đáp:
Hỏi:
cho tôi hỏi thủ tục đăng ký hoạt động của website của cơ quan
Người gửi: Phan Anh Bình - (Ngày gửi: 05/07/2018)
Đáp:

Về câu hỏi của bạn, phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế xin được trả lời như sau:

Căn cứ Điều 23, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (gọi tắt là Nghị định 72)Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CPngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (gọi tắt Nghị định 27) qui định:

1. Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử được thiết lập hoạt động theo quy định của pháp luật về báo chí.
2. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành được thiết lập hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định có liên quan của Nghị định này.
3. Trang thông tin điện tử cá nhân, trang thông tin điện tử nội bộ phải tuân theo các quy định về đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet và các quy định có liên quan tại Nghị định này.
4. Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hp, thiết lập mạng hội khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng hội.

Việc phân loại trang Thông tin điện tử được qui định tại Điều 20, Nghị định 72. Như vậy, trong trường hợp bạn xây dựng website (Trang Thông tin điện tử) là báo điện tử thì phải đề nghị cấp giấy phép theo quy định của Luật Báo chí 2016. Trong trường hợp trang Thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội thì phải thực hiện cấp giấy phép theo qui định của Nghị định 72 và Nghị định 27. Các trang Thông tin điện tử còn lại tại khoản 2, 3 Điều 23, Nghị định 72, Sở Thông tin và Truyền thông không cấp phép hoạt động.

Câu hỏi của bạn chỉ đề cập đến website của cơ quan mà không có nêu cụ thể loại hình website nào, vì vậy để có thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, số 36 Phạm Văn Đồng, TP Huế, số điện thoại: 0234. 3882333 (máy lẻ 53).

Trân trọng kính chào./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.868.444
Truy cập hiện tại 2.607 khách