Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Kế hoạch về số hóa truyền hình số mặt đất có triển khai và thực hiện ở Thị trấn Lăng Cô, Phú lộc, TTH không? Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo có hưởng lợi như đề án đã nêu không? Bao giờ mới có được?
Người gửi: Hoàng Ngọc Hiếu - Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế (Ngày gửi: 29/01/2019)
Đáp:

Kính chào Anh Hiếu.

Sở Thông tin và Truyền thông xin trả lời câu hỏi của Anh cụ thể như sau:

- Theo phụ lục kèm theo Công văn số 1945/CTS-CSQH ngày 14/6/2018 của Cục Tần số Vô tuyến điện về việc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì tỉnh Thừa Thiên Huế có 139 xã được hỗ trợ đầu thu cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Trong đó có 109 xã thuộc diện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và 30 xã thuộc diện hỗ trỡ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh) và Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc là thị trấn thuộc diện hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh.

- Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn UBND huyện Phú Lộc thực hiện việc khảo sát và đã tổng hợp số liệu hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn huyện được hưởng hỗ trợ đầu thu gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ đầu thu theo quy định. Căn cứ Công văn số 7765/UBND-DL ngày 10/10/2018 về việc tổng hợp hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó, toàn tỉnh Thừa Thiện Huế sẽ hỗ trợ cho 11.017 hộ nghèo và 12.615 hộ cận nghèo  và trên địa bàn thị trấn Lăng cô sẽ hỗ trợ đầu thu số vệ tinh cho 84 hộ (trong đó 65 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo) đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Trân trọng./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.868.444
Truy cập hiện tại 2.696 khách