Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Góp ý nên gom menu chức năng Góp ý và lấy ý kiến vào cùng vùng hiển thị.
Người gửi: Bùi Hoàng Minh - Thừa Thiên Huế (Ngày gửi: 10/02/2014)
Đáp:

 Xin cảm ơn ý kiên góp ý của anh, chúng tôi sẽ xem xét phương án phù hợp.

Trân trọng

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.868.444
Truy cập hiện tại 2.648 khách