Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng
Ngày cập nhật 28/10/2013
Cổng Thông tin địa lý Gis Huế

 Ngày 22/10/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5550/UBND-XD về việc ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

 Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng thực hiện quy định của UBND tỉnh liên quan sử dụng bản đồ nền GISHue để lập các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành trong quá trình thẩm định, thẩm tra các đồ án, dự án cũng như hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh. Đồng thời, Sở chỉ đạo các bộ phận trực thuộc Sở tích cực nghiên cứu, ứng dụng GIS trong công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch triển khai công tác cập nhật cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực xây dựng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2013.  Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch chuyên ngành xây dựng trên nền GISHue trước 30/11/2013. Sớm hoàn thành công tác khớp nối các đồ án quy hoạch và có kế hoạch chuyển đổi  sang nền GIS; báo cáo UBND tỉnh trước 10/11/2013.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông sớm công bố danh mục 121 lớp dữ liệu; hướng dẫn các quy chuẩn chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ dạng Autocad sang cơ sở dữ liệu GIS (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 313/TB-UBND ngày 08/10/2013); Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về sử dụng nền địa hình trong công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 30/11/2013.

Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh tiếp tục triển khai nghiên cứu trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên cập nhật hoàn chỉnh trên địa bàn thành phố Huế theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế do Hàn Quốc tài trợ.

Đối với các địa phương khác đang triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thì sử dụng lớp dữ liệu bản đồ quy hoạch để cập nhật vào nội dung nghiên cứu. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường chỉ đạo đơn vị tư vấn đang triển khai ở các địa phương phối hợp chặt chẽ với Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh để đảm bảo kỹ thuật, tích hợp hệ thống theo quy định.


Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.661.328
Hiện tại 1.491 khách