Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp triển khai công tác đối phó với siêu bão HaiYan
Ngày cập nhật 10/11/2013

Thực hiện Công điện khẩn số 02/CĐ-PCLB&TKCN ngày 08/11/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai công tác đối phó với siêu bão HaiYan; Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng chống cơn Bão HaiYan.

Sáng ngày 09/11/2013, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp đóng trên địa bàn. Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp triển khai ngay phương án PCLB&TKCN của đơn vị, tổ chức kiểm tra, giằng chống, gia cố các dây neo cột ăng ten, trạm BTS và các công trình viễn thông; dự trữ nhiên liệu, máy nổ,.. nhằm đảm bảo thông tin liên lạc cho sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp, các ngành khi bão đổ bộ vào đất liền. Các đơn vị kiểm tra các cột ăngten, các trạm BTS có nguy cơ mất an toàn khi bão đổ bộ vào đất liền phải chủ động báo cáo ngay với chính quyền địa phương (xã, phường) để có biện pháp thông báo và hướng dẫn cho người dân tránh xa khu vực nguy hiểm; đồng thời báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông biết và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Một số hình ảnh làm việc với các đơn vị:


Lãnh đạo Sở TT&TT làm việc với đồng chí GĐ Chi nhánh Viettel Huế


Lãnh đạo Sở TT&TT làm việc đồng chí PGĐ Viễn thông Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Sở TT&TT làm việc với BCH PCLB&TKCN tỉnh


Kiểm tra trạm BTS lưu động của Viettel  đặt tại khu vực UBND tỉnh

Miên Chương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.664.151
Hiện tại 203 khách