Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Festival Huế 2014 và các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của quê hương đất nước trong năm 2014
Ngày cập nhật 17/01/2014

Để đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Festival Huế 2014 và các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của quê hương đất nước trong năm 2014; ngày 07/1/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02 /CT-UBND, theo đó, yêu cầu: 

             Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thuỷ, thị xã Hương Trà và các huyện tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 86-KL/TƯ ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Duy trì chế độ trực lãnh đạo, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực bảo vệ cơ quan và tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng thường trực để góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Festival Huế 2014 và các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của quê hương đất nước trong năm 2014.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giáo dục & Đào tạo, Đại học Huế, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương, địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt, là các quy định liên quan về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân biết, thực hiện.

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu, đề xuất và xử lý kịp thời các vấn đề nhạy cảm phát sinh từ sơ sở, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Festival Huế 2014. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 06/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đốt thả đèn trời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2013 và những năm tiếp theo. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chế độ đăng ký tạm trú, tạm vắng; kiểm tra, phát hiện, xử lý và trấn chỉnh các hoạt động tiêu cực liên quan đến việc sử dụng thuốc lắc, ma túy, mại dâm... trong các quán bar, vũ trường, cơ sở kinh doanh karaoke; đẩy mạnh công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; làm giảm và hạn chế các vụ tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng “xe dù”, “bến cóc”... nhằm đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Festival Huế 2014.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự thành phố Huế, thị xã Hương Thuỷ, thị xã Hương Trà các huyện, các đồn Biên phòng xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh; Công an thành phố Huế, thị xã Hương Thuỷ, thị xã Hương Trà và các huyện, các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ các điểm vui chơi công cộng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Festival Huế 2014 và các ngày ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của quê hương đất nước trong năm 2014; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tuyệt đối an toàn biên giới, đất liền, biển đảo.

Đồng thời, đề nghị: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh tập trung giải quyết các vụ án điểm phức tạp về an ninh, trật tự, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội phức tạp đang nổi lên, dư luận đang quan tâm. Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo, xét xử nghiêm minh các vụ án đang nổi lên, dư luận đang quan tâm, tăng cường tổ chức các phiên toà lưu động tại nơi xảy ra vụ án; nhất là, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng mà xuất phát từ nguyên nhân xã hội để tuyên truyền, giáo dục pháp luật; UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội chỉ đạo các cấp hội, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật và đấu tranh, phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Festival Huế 2014 và các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của quê hương đất nước trong năm 2014.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện tổ chức triển khai, thực hiện; kết thúc đợt cao điểm tấn công tội phạm có báo cáo gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng Công an tỉnh - số 27 Trần Cao Vân, thành phố Huế) trước ngày 06/02/2014. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.066.964
Truy cập hiện tại 4.026 khách