Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày cập nhật 27/11/2017

     Sáng ngày 23/11, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin (CNTT) 2006, Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huê cùng với 28 đơn vị khác trong cả nước đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã có những thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Luật CNTT.

  

 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao tặng Bằng khen của BT Bộ TT&TT các tập thể, trong đó có Sở TT&TT TT Huế vì đã có những thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Luật CNTT. Ảnh: nguồn mic.gov.vn

     Luật CNTT được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh một cách toàn diện và đầy đủ về hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT.

     Bằng khen này là kết quả ghi nhận sự cố gắng không ngừng của Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế  trong 10 năm triển khai Luật Công nghệ thông tin tại tỉnh.

     Qua 10 năm triển khai Luật CNTT, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành 04 Chỉ thị và trên 15 văn bản liên quan đến lĩnh vực CNTT. Công tác tổ chức triển khai được thực hiện tốt trên phương diện phổ biến, quán triệt, triển khai Luật CNTT và các văn bản hướng dẫn Luật CNTT cũng như việc ban hành văn bản quy định chi tiết và văn  bản chỉ đạo, đôn đốc thi hành. Ngoài ra Sở TT&TT Thừa Thiên Huế đã tham mưu hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CNTT theo chỉ đạo của Bộ TT&TT tại địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt nhiều kết quả tốt trong việc ứng dụng CNTT đặc biệt là ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; Cơ sở hạ tầng và an toàn thông tin luôn được quan tâm phát triển; Nguồn nhân lực CNTT, vốn được coi là thế mạnh của Thừa Thiên Huế đang được từng bước cải thiện về chất cũng như về lượng; Công nghiệp CNTT dần dần khởi sắc tại tỉnh Thừa Thiên Huế...

     Trong thời gian đến, Sở TT&TT Thừa Thiên Huế tiếp tục phấn đấu để Luật CNTT được thực thi đạt hiệu quả cao nhất tại tỉnh nhà.

                                                                                                                                                         

 

Phòng CNTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.067.428
Truy cập hiện tại 4.231 khách