Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật mạng máy tính công sở tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/07/2018

Thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước; Quyết định số 2713/QĐUBND ngày 18 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai chuyển đổi Kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNet và triển khai Internet tập trung cho các đơn vị kết nối mạng diện rộng.

 
1) Về việc truy nhập mạng xã hội
 
Theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư 27/2017/TT-BTTTT quy định “Thông tin được sử dụng, chia sẻ và lưu trữ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng phải là những thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị sử dụng mạng số liệu chuyên dùng”. Khoản 3, Điều 11 Thông tư 27/2017/TT-BTTTT quy định “Phải có biện pháp quản lý truy nhập từ bên trong mạng ra các mạng bên ngoài và mạng Internet, nhằm bảo đảm chỉ những kết nối mạng hợp lệ theo chính sách của cơ quan, tổ chức mới được cho phép kết nối ra bên ngoài”. Khoản 1 của Điều 13 Thông tư 27/2017/TT-BTTTT quy định “Phân hệ quản lý mạng phải được tách riêng với các phân hệ mạng khác và không được kết nối Internet”.
 
Do đó, khi triển khai thiết lập mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đã lập chính sách riêng và mặc định truy nhập được trang mạng chính thống và các website có tên miền .vn. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo cho công việc của các đơn vị có nhu cầu truy nhập vào các trang mạng xã hội cũng như các website nước ngoài,
 
Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi liên tục 3 văn bản cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế cụ thể: Công văn số 1368/STTTT-CNTT ngày 08/12/2017, Công văn 404/STTTT-CNTT ngày 24/4/2018 và Công văn 536/STTTT-CNTT ngày 28/5/2018 (lần 3) để đăng ký làm cơ sở để Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập chính sách riêng theo quy định của vận hành mạng số liệu chuyên dùng.Tuy nhiên, đến nay một số đơn vị vẫn chưa có văn bản đăng ký các tên miền có nhu cầu sử dụng (kèm theo mục đích sử dụng) nên Sở Thông tin và Truyền thông chưa thể khai báo hoặc thiết lập truy nhập được.
 
Mục đích của việc làm này bên cạnh triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho mạng diện rộng tỉnh theo Thông tư 27/2017/TT-BTTTT thì cũng mục đích hạn chế việc cán bộ, công chức, viên chức sử dụng việc mạng xã hội và các trang mạng khác không liên quan đến công việc trong giờ làm việc.
 
2) Về việc truy nhập Gmail
 
UBND tỉnh đã có quy định sử dụng thư điện tử công vụ phục vụ cho các cơ quan nhà nước theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó công chức, viên chức phải sử dụng hộp thư công vụ để trao đổi công việc trong thi hành công vụ (Việc gửi mail từ hệ thống thư công vụ ra hệ thống mail khác trong đó có Gmail và ngược lại nếu không phải là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vẫn có thể thực hiện được). Tuy nhiên, đối với các đơn vị có đăng ký nhu cầu sử dụng có liên quan đến nước ngoài như Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Kinh tế đối ngoại), Sở Giáo dục và Đào tạo (có sử dụng Cloud Gmail cung cấp cho ngành giáo dục) thì Sở Thông tin và Truyền thông đã thiết lập chính sách truy nhập Gmail cho các đơn vị này.
 
3) Phạm vi tác động
 
Quy định quản lý, sử dụng mạng tin học trong các cơ quan nhà nước chỉ tác động đến hệ thống máy tính được trang cấp cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ cho công vụ. Đối với các hệ thống cá nhân khác không thuộc phạm vi này đều không bị tác động bởi quy định này.
 
4) Về tốc độ mạng tại các đơn vị
 
Sở Thông tin và Truyền thông cùng đơn vị cung cấp dịch vụ đường truyền đã đến trực tiếp kiểm tra trong giờ hành chính tại một số đơn vị và đã có xác nhận của cán bộ chuyên trách CNTT về tốc độ và chất lượng đường truyền ổn định đối với trong nước. Đối với việc truy nhập ra nước ngoài thì tốc độ có chậm hơn so với trong nước, việc này Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục. Một số cán bộ, công chức, viên chức không nắm rõ chủ trương nên đã cung cấp thông tin chưa chính xác dẫn đến ảnh hưởng tình hình chung của tỉnh. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông kính báo cáo UBND tỉnh và đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn nắm vững chủ trương của Chính phủ, của tỉnh Thừa Thiên Huế để nghiêm túc thực hiện.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.515.924
Hiện tại 61 khách