Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 28/08/2018

Đó là chỉ đạo của Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi họp với các sở, ngành và UBND thành phố Huế về Kế hoạch triển khai đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” vào sáng ngày 27/8.

Tại buổi họp,  Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) - Đơn vị chủ trì tham mưu dự thảo Kế hoạch đã thông qua tổng quan nội dung kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào xây dựng hoàn thiện Chính quyền điện tử của tỉnh; triển khai toàn diện 15 nhiệm vụ trong Đề án đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch; xây dựng quy chế vận hành Trung tâm theo chế độ bảo mật thông tin cao nhất; lấy tiêu chí hoàn thiện Chính quyền điện tử làm nền tảng cho phát triển dịch vụ ĐTTM...Trong dự thảo Kế hoạch cũng đã đưa ra cụ thể nội dung các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2018 và 2019, tập trung 5 lĩnh vực thuộc Đề án bao gồm: y tế, giáo dục, du lịch, giao thông, môi trường…làm tiền đề cho thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án trong các năm tiếp theo. Hiện, Sở Thông tin và Truyền thông, hiện đơn vị đang chạy thử và vận hành một số nội dung thuộc đề án; các đơn vị liên quan cũng đang hoàn thiện cơ chế phối hợp, văn bản quy phạm pháp luật.

Tại buổi họp, đại diện các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Huế đã cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Để kế hoạch thực hiện hiệu quả, các sở, ngành cũng yêu cầu UBND tỉnh có cơ chế, chính sách cụ thể trong việc xã hội hóa để huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và người dân; đồng thời đưa ra cơ chế phối hợp trong quá trình thực hiện giữa các ngành nhằm đảm bảo tính liên thông, nhanh chóng trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến từng ngành, địa phương...   

Kết luận tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ giao Sở TT&TT tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp của các sở, ngành vào trong dự thảo Kế hoạch, trong đó cần phải đưa ra thời gian thực hiện cụ thể và  xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút nguồn lực xã hội hóa vào phát triển dịch vụ ĐTTM. Để triển khai Đề án một cách đồng bộ, đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án theo đề xuất của Sở TT&TT.

Theo: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.192.731
Truy cập hiện tại 2.265 khách