Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Khối thi đua Văn hoá - Xã hội tổng kết công tác năm 2018
Ngày cập nhật 06/12/2018

Chiều ngày 04/12, Khối thi đua Văn hoá - Xã hội tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019.

Trong năm 2018, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các đơn vị trong Khối thi đua Văn hoá - Xã hội đã tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có chất lượng và hiệu quả cao. Cơ bản hoàn thành 06 chỉ tiêu thi đua như: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; Đẩy mạnh cải cách hành chính; chấp hành và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tăng cường công tác an ninh - quốc phòng; tiết kiệm, chống lãng phí và tệ nạn xã hội; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh; đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối đã tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; hưởng ứng các phong trào thi đua do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các Đoàn thể phát động; tổ chức thực hiện tốt công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất và khen thưởng theo chuyên đề, đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã cùng nhau thảo luận, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phong trào thi đua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, Khối thi đua Văn hoá - Xã hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên. Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Luật thi đua khen thưởng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, địa phương phát động.

Các đơn vị trong khối đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 02 đơn vị (Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông), Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho đơn vị Sở Lao động Thương binh & Xã hội.

Theo: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.993.737
Truy cập hiện tại 161 khách