Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Kiện toàn bổ sung đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/02/2020

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-KSBT ngày 30/01/2020 về việc Kiện toàn bổ sung đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Đội phản ứng nhanh có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong việc tham mưu công tác chỉ đạo và huy động nguồn lực từ tuyến cơ sở; tổ chức triển khai và hướng dẫn đội đáp ứng nhanh tuyến dưới thực hiện công tác: Điều tra, xác minh dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng; Triển khai các biện pháp dự phòng và truyền thông nguy cơ. Thực hiện báo cáo điều tra, đánh giá hoạt động đáp ứng được triển khai và cung cấp thông tin tới các đơn vị liên quan theo thẩm quyền. Hỗ trợ phối hợp với các đội đáp ứng nhanh các tuyến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông tin chi tiết quyết định vui lòng xem file đính kèm./.

DS Đội Đội phản ứng nhanh cấp Huyện xem file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.239.247
Truy cập hiện tại 1.742 khách