Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024
Ngày cập nhật 15/04/2020
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ngày 31/3/2020 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024.

Mục đích của chương trình là nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan; Đáp ứng kịp thời yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho bộ phận pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giải quyết kịp thời các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật; Xác định trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành trong việc hỗ trợ pháp lý kịp thời cho doanh nghiệp khi có yêu cầu; đ) Giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức và tuân thủ pháp luật để sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh có hiệu quả.

Chương trình bao gồm các nội dung: Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có); Cập nhật dữ liệu về Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân; Phán quyết của Trọng tài thương mại; Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; Quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bao gồm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật; Hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và nguồn lực theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết của Chương trình vui lòng xem tập tin đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.006.509
Truy cập hiện tại 198 khách