Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Ngày cập nhật 09/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 146/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020), nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục rộng rãi gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo khí thế và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 của tỉnh.

Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng các phong trào thi đua do Tỉnh phát động như “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; “Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” và các phong trào thi đua được phát động trong lực lượng vũ trang nhân dân như “Vì An ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng”, “Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc”.

Các phong trào thi đua phải thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thông qua phong trào phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

theo Thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.239.247
Truy cập hiện tại 1.762 khách