Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Nghị quyết Quy định miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 22/07/2020

Ngày 14/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khoá VII, Kỳ họp lần thứ 10 thông qua Nghị quyết 08/2020/NQ-HDND về việc Quy định miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Quy định cụ thể như sau:

1. Đối tượng được miễn thu lệ phí: Người sử dụng lao động thực hiện thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định tại Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Tùy thuộc vào tình hình phát sinh trong thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định gia hạn thêm thời gian thực hiện Nghị quyết này và báo cáo với Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Khi kết thúc thời hạn miễn thu lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết này, mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2020./.

 

Tập tin đính kèm:
Sĩ Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.664.419
Hiện tại 249 khách