Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động trong ngành giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/08/2020
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 128/QĐ-BCĐ ngày 30/7/2020 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động trong ngành giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
 
 
Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động trong ngành giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm 3 phần: 
 
1. Tiêu chí đánh giá người lái phương tiện và nhân viên phục vụ trên phương tiện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.
2. Tiêu chí đánh giá phương tiện và hành khách trên phương tiện vận tải hành khách an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.
3. Tiêu chí đánh giá bến xe, bãi đỗ xe, bến thuyền thủy nội địa an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/7/2020. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.
Tập tin đính kèm:
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.522.152
Hiện tại 16 khách