Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Giới thiệu Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Ngày cập nhật 09/11/2020

Ngày 30/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Nghị định này có 08 Chương và 25 Điều và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2020.

Nghị định này ra đời đã bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạc tài sản, thu nhập.

Xem Nghị định nêu trên tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng Sở
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.666.991
Hiện tại 2.408 khách