Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thành lập cơ sở cách ly y tế tự chi trả phí (Khách sạn Điện Biên 2)
Ngày cập nhật 17/11/2020
Ngày 11/11/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành Quyết định về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tự chi trả phí. Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định Thành lập cơ sở cách ly y tế tại Khách sạn Điện Biên 2, địa chỉ 164 Mai Thúc Loan, thành phố Huế để cách ly theo hình thức tự chi trả phí cho những người cách ly có nhu cầu theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
 
Đồng thời giao Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Huế, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Khách sạn Điện Biên 2 chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định để phục vụ người được cách ly phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế; huy động các nguồn lực để thực hiện việc cách ly y tế; tạo điều kiện, hỗ trợ để người được cách ly yên tâm thực hiện cách ly.
 
Bên cạnh đó, yêu cầu Người quản lý, đơn vị chủ quản Khách sạn Điện Biên 2 phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thành phố Huế để triển khai các hoạt động cách ly y tế tại cơ sở; công bố giá dịch vụ và đảm bảo điều kiện tại cơ sở cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia. Sở Y tế chịu trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn bộ phận quản lý và nhân viên cách thiết lập và triển khai cách ly tập trung, khử trùng và xử lý môi trường tại cơ sở, phòng chống lây nhiễm cho nhân viên; chủ trì, tổ chức triển khai việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo về y tế và an toàn thực phẩm tại cơ sở cách ly và cơ sở cung cấp suất ăn cho cơ sở cách ly. Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn người cách ly có nhu cầu đăng ký đến cơ sở lưu trú cách ly tự trả phí. Sở Ngoại vụ tham mưu thủ tục về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với người nước ngoài.
 
 
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.522.152
Hiện tại 3.969 khách