Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 trong thi công dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/11/2020

Ngày 17/11/2020 Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 200/QĐ-BCĐ Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống lây  nhiễm COVID-19 trong thi công dự án, công trình xây dựng  trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 trong dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có Bộ tiêu chí đánh giá kèm theo).

Căn cứ Bộ tiêu chí này, các UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan thành lập tổ kiểm tra liên ngành, ban hành quy trình đánh giá đối với Bộ tiêu chí theo thẩm quyền quy định.
 
Đồng thời, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Tập tin đính kèm:
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.522.152
Hiện tại 4.054 khách